edf-national-focal-point
call_for_proposals

Otvoren Javni Poziv za dostavu projektnih prijedloga _ LEVIATAD (Akcelerator razine 1 za obrambeni sektor – pomorska obrana)

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je financijski podržati projekte malih i srednjih poduzeća, kao i novoosnovanih poduzeća, koja mogu doprinijeti identificiranim ključnim investicijskim prioritetima za razvoj sposobnosti u području pomorske obrane.Specifični cilj Poziva je podržavanje inovacija i internacionalizacije Europskih malih i srednjih poduzeća u sektoru obrane.
Prateći aktivnosti provedene tijekom početne faze provedbe projekta LEVIATAD, kao npr. mapiranje ekosustava, izvještavanje o potrebama i mogućnostima malih i srednjih poduzeća (MSP) u području razvoja sposobnosti u pomorskoj obrani, LEVIATAD je utvrdio posebne investicijske prioritete:

  1. autonomni brodovi i dronovi
  2. komunikacija, kibernetička sigurnost i elektroničko ratovanje
  3. oprema u vozilu: razvoj, poboljšanje performansi
  4. prediktivno održavanje(v) poboljšanje sustava naoružanja
  5. dekarbonizacija brodova

LEVIATAD-ov Javni otvoreni poziv odabrat će do 50 projekata (najmanje 40 projektnih prijava koje dolaze iz zemalja konzorcija LEVIATAD). MSP-ovi i novosonovana poduzeća s područja RH imaju prilike da sudjeluju u ovom Pozivu temeljem suradnje Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) u provedbi LEVIATAD projekta. Prijava projektnog prijedloga je moguća samo za registrirane i potvrđene članove HKKOI. 
Ukupni raspoloživi proračun iznosi 1.013.071,52 €, s maksimalnim iznosom nepovratnih sredstava u iznosu od 20.000 € po MSP-u koji sudjeluje u jednom projektu.

Detaljne informacije o prioritetima poziva, ciljevima i aktivnostima koje će se podržati su
navedeni u poglavlju 4
.
Obzirom da se radi o EU Pozivu odobrenom putem European Innovation Council and SMEs Executive Agency, sva dokumentacija poziva kao i tekst projektnog prijedloga mora biti na Engleskom jeziku.
Rok za predajukompletiranog projektnog prijedloga sa svom pripadajućom dokumentacijom i Prilozima: 04. Rujna 2023 do 17h putem službene mail adreseleviatad@dltm.it
Poziv je objavljen i na sljedećim platformama:

Za sva pitanja i pojašnjenja povezana sa tekstom i samim objavljenim Javnim Pozivom za dostavu projektnih prijedloga, molim OBAVEZNO koristiti službenu mail adresu, a upite postavljati na Engleskom jezikuleviatad@dltm.it

Dokumentacija Poziva

org-structure-of-cdicc