TVORNICA PROJEKATA

Klaster konkurentosti obrambene industrije ima za zadaću aktivno identificirati, koordinirati i razvijati strateške projekte od interesa cijelog Sektora, a prvenstveno one povezane s ulaganjima u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Naročito se nastoji da projekti budu u skladu sa odabranim tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije RH 2016-2020. Za okvir djelovanja Klastera konkurentosti obrambene industrije, najvažnije Tematsko prioritetno područje Strategije pametne specijalizacije, unutar kojeg će se većina dionika i članova Klastera pronaći jest Područje SIGURNOST.

Republika Hrvatska jedina je država članica EU koja se odlučila na razvoj područja SIGURNOST kroz ulaganja u istraživanje i razvoj te ga uključila u ovaj ključni strateški dokument.

Područje SIGURNOST dijeli se na 3 Ključna pod područja koja dokazano imaju kapacitete za razvoj projekata istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, kako iz pogleda industrijskih dionika tako i iz perspektive akademske zajednice.

Dvojna–namjena

Kibernetička sigurnost

Protuminski program

Prijava projekta

Strateški PNI projekti

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije u okviru provedbe u okviru provedbe Specifičnog cilja 1b2, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, za natječaj koji je raspisalo Ministarstvo gospodarstva; „Podrška razvoju centara kompetencija-CEKOM-a”, dao je oznaku važnosti za nekoliko projekata Centara kompetencija.

Prema pravilima uspostave Centara kompetencije (CEKOM-a) kao ključnih strateških ulaganja u inovacijsku infrastrukturu, Centar Kompetencije ne može se uspostaviti bez suglasnosti i odobrenja Klastera konkurentnosti. Referentni projekt Centra kompetencije od izrazitog interesa cijelog sektora obrane i klastera konkurentnosti obrambene industrije je projekt Centra kompetencije CEKOM Napredna proizvodnja NP 4.0, koji se bavi automatizacijom procesa i industrijom 4.0.

Stvaranje zalihe budućih strateških projekata u novom financijskom razdoblju korištenja ESI Fondova 2020-2030 te Europskog obrambenog Fonda nova je zadaća Kastera obrambene industrije te jedan od ključnih ciljeva djelovanja Klastera u budućem razdoblju.

Popis usvojenih i realiziranih Strateških projekata (PNI) Klastera i nositelja Projekata:

ŠESTAN – BUSCH d.o.o. – „Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige“

HS Produkt d.o.o. – Projekt CEKOM NP 4.0

Dok-Ing d.o.o. – Daljinski upravljivo vozilo za borbu protiv IEN/FEN i NRKB prijetnji

IRI Centar Kompetencije za istraživanje, razvoj i inovacije

"DVOJNA NAMJENA"

Tehnologije i proizvodi „dvojne namjene“ su oni koji se normalno koriste u civilne svrhe, ali koji također mogu imati vojne primjene (spin in). Istovremeno određene tehnologije koje se razvijaju u vojnom segmentu potencijalno se mogu koristiti u civilne svrhe (spin off). Brojni su primjeri dobre prakse u kojima su vojne tehnologije našle svoje mjesto u civilnoj uporabi i obrnuto, primjerice upotreba karbonskih vlakana započela je u vojne svrhe, a tek kasnije se počela više koristiti u civilne svrhe.
RH se kao jedina zemlja na razini svih članica EU odlučila posebno istaknuti i podržati razvoj ovog specifičnog područja. Kroz ulaganja u obrambene tehnologije i proizvode „dvojne namjene“ i iskorištavanje svoje jake baze proizvođača u ovom specifičnom industrijskom području, RH želi ulagati u sve tehnologije i proizvodne sposobnosti koje su bitne za održavanje i poticanje konkurentnosti.

Više

You have Successfully Subscribed!

"KIBERNETIČKA SIGURNOST"

Kibernetička Sigurnost objedinjeni je skup tehnologija, procesa i iskustava koje služe za zaštitu kompjuterskih mreža, računala, programa i podataka od napada, oštećenja ili neovlaštenog pristupa. Jedan od najproblematičnijih elemenata Kibernetičke sigurnosti je brzo i konstantno razvijanje same prirode sigurnosnih rizika. Područje kibernetičke sigurnosti bilježi snažan globalni rast zbog sve većeg i permanentnog oslanjanja društva u cjelini na umrežavanje i korištenje informacijskih sustava.

VRH je također prepoznala značaj ovog područja i započela postavljati strateški okvir za kibernetičku sigurnost kroz Nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti ali i kroz S3 Strategiju kroz koju će se nastojati razvijati pojedini elementi i područja Kibernetičke sigurnosti za koje RH imam kapacitete u svojem industrijskom i akademskog sektoru.

Više

You have Successfully Subscribed!

"PROTUMINSKI PROGRAM"

Pod područje „Protuminski program“ odnosi se na specifičnu tržišnu nišu povezanu sa započetim Protuminskim programom koji RH provodi od vremena završetka Domovinskog rata, a unutar kojeg je dosegnut zavidan nivo stručnosti i ekspertize u rješavanju ovog rastućeg problema u globalnom društvu, a pogotovo unutar ratom zahvaćenih područja Globusa. U RH je ovaj specifični segment snažno podržan kroz aktivnosti malih i srednjih poduzeća, uz vrlo visoko razvijen stupanj njihove tehnološke spremnosti i sofisticiranosti u pružanju usluga ovog područja. Kroz godine aktivnog sudjelovanja u programu protuminskog djelovanja, zbog mina zaostalih iz Domovinskog rata, RH je razvila jedan od najvećih organiziranih međunarodnih sustava za razminiranje koji je postao prepoznat i kao regionalni model. RH je unutar Protuminskog programa i djelovanja ostvarila i široku međunarodnu prepoznatljivost i reputaciju kao prestižan, pouzdan i uspješan partner. Stečena znanja, vještine, sposobnosti, kapaciteti i kontakti, mogu se stoga prenijeti i koristiti u zemljama koje će se tek suočiti s rješavanjem minskog problema. .

Više

You have Successfully Subscribed!

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!

HCR-CTRO d.o.o. - Projekt Centra kompetencije (CEKOM)

Projekt Centra kompetencija za otkrivanje i uklanjanje eksplozivnih naprava i postkonfliktni oporavak. Svrha projekta je tehnološko, sustavno unaprjeđenje u domenama otkrivanja i uklanjanja eksplozivnih ostataka rata (EOR-a), improviziranih i formacijskih eksplozivnih naprava i eksplozivnih NRKB naprava terorizma te inovacijskog sustava za potporu odlučivanju, poglavito kroz napredne tehnologije izviđanja u slučajevima prirodnih katastrofa, šumskih požara, onečišćenja mora i kopna te improviziranih eksplozivnih naprava.

You have Successfully Subscribed!

JACQUARD d.o.o. - Inovacijski projekt - razvoj proizvoda - Projekt IRD Patent for ID

Projekt IRD Patent for ID – Military and Police usmjeren je na rješenja s primjenom u obrani, unutarnjoj sigurnosti i civilnom sektoru (dvojna namjena), a ciljani rezultati za obrambenu industriju jesu: maskiranje u oba spektralna područja, demaskiranje u bliskom IC spektralnom području u točno definiranom valnom području, umetanje poruka i signala u IC spektralnom području te umetanje bar-coda ili neke druge e-poruke kojom se može spriječiti stradavanje od prijateljske vatre.

You have Successfully Subscribed!

HS Produkt d.o.o. - Inovacijska infrastruktura/oprema - ProjektCEKOM NP 4.0.

CEKOM NP 4.0. predstavlja razvojni strateški projekt cjelog sektora obrambene industrije, ali i gospodarstva RH. CEKOM NP 4.0. bavi se razvojem i aplikacijom rješenja Industrije 4.0. u vidu automatizacije, robotizacije i mehatronike te za cilj ima unaprijediti rješenja u metalo-prerađivačkom sektoru RH ali i šire. Centar će služiti i kao mjesto međunarodnog povezivanja sa sličnim centrima na razini EU i šire, te svojim postojanjem pozicionira cijelu RH u ovom posebno zanimljivom području budućnosti: INDUSTRIJA 4.0.

You have Successfully Subscribed!

Insig2 d.o.o. - Inovacijska infrastruktura/oprema - Projekt Razvoj novog proizvoda (DRON)

Projekt Korištenje dronova u sigurnosne svrhe s ciljem unaprjeđenja koncepata i tehnologije korištene u implementaciji sigurnosnih sustava namijenjenih vojnim primjenama, a pomoću primjene dronova u nadzoru područja veće geografske površine (državna granica, vojni objekti, nacionalni parkovi itd.), operacijama traganja i spašavanja, nadzoru i prevenciji šumskih požara, inspekciji infrastrukturnih objekata kao što su dalekovodi, brane i slično, mjerenju parametara u kontaminiranim područjima (kemijska, biološka, radiološka i dr. oblici kontaminacija), pristupu i inspekciji minski sumnjivih područja te integraciji u već postojeće sigurnosne sustave korištene za vojnu primjenu.

You have Successfully Subscribed!

Institut Ruđer Bošković - R&D infrastruktura/oprema - Optički laboratorij

Projekt sa specifičnim ciljem modernizacije opremljenosti istraživačko-razvojnog optičkog laboratorija u Zavodu za laserska i atomska istraživanja i razvoj.

You have Successfully Subscribed!

Dok-ing d.o.o. - Inovacijska infrastruktura - CEKOM

Projekt CEKOM za autonomne sustave s posebnom namjenom koji za cilj ima uspostaviti centar za istraživanje teoretskih, računalnih i eksperimentalnih aspekata autonomnih sustava ili njegovih modula: razvoj i unapređenje autonomnih, multifunkcionalnih, interoperabilnih i kompatibilnih sustava za potrebe vojski, policija, vatrogastva, civilnih obrana i sustava sigurnosti u industrijama, mobilnih senzorskih sustava kontrole i inspekcije, za rad u ekstremnim i opasnim uvjetima koji zahtijevaju autonomne sustave za obavljanje specifičnih zadataka bez prisustva čovjeka.

You have Successfully Subscribed!

Dok-ing d.o.o. -Projekt razvoja novog proizvoda - Daljinski upravljivo vozilo za borbu protiv IEN/FEN i NRKB prijetnji

Projekt Istraživanje i razvoj prototipa daljinski upravljivog vozila za borbu protiv IEN/FEN i NRKB prijetnji za koji se očekuje da će rezultirati razvojem multifunkcionalnog, interoperabilnog i kompatibilnog vozila za sve vrste kriznih situacija definiranih kao ekstremno vruća zona za potrebe prvog odgovora vojnih, policijskih i civilnih snaga.

You have Successfully Subscribed!

IRI Centar Kompetencije za istraživanje, razvoj i inovacije

Projekt Centra Kompetencije IRI u svojem predviđenom djelovanju i aktivnostima istraživanja i razvoja targetira unaprjeđenje područja „Obrambene tehnologije i proizvodi „dvojne“ namjene“ u okviru područja: razvoja DRON letjelica i naprednih sustava praćenja zaštite granica, razvoj ekspertnih sustava za pogonske strojeve na namjenskim plovilima (manja potrošnja, manja buka, veća iskoristivost), itd. .

You have Successfully Subscribed!