Osnivački dokumenti i Pravilnici o radu

Statut

Hrvatskog Klastera Konkurentosti obrambene industrije
 

Poslovnik

o radu Skupštine Hrvatskog Klastera Konkurentosti obrambene industrije
 

Izmjene i dopune Poslovnika

Pravilnik

o nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabavu radova do 500.000,00 kuna


 

Doneseni strateški smjerovi razvoja Hrvatskog Klastera Konkurentosti obrambene industrije

Strateške smjernice

za razvoj obrambene industrije Republike Hrvatske

Prikaz razvojnih smjerova

obrambene industrije Republike Hrvatske u kontekstu istraživanja, razvoja i inovacija


 

Nacionalni Strateški okvir od Interesa Hrvatskog Klastera Konkurentnosti obrambene industrije

Strategija poticanja Inovacija RH 2014-2020

Strategija Pametne specijalizacije RH

 

Strategija nacionalne sigurnosti RH

 

Industrijska Strategija RH 2014-2020

 

Dugoročni plan

razvoja Oružanih snaga RH 2014-2025
 

Nacionalna strategija

kibernetičke sigurnosti te Akcijskog plana za provedbu strategije kibernetičke sigurnosti

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!