Protuminski program

Pod područje „Protuminski program“ odnosi se na specifičnu tržišnu nišu povezanu sa započetim Protuminskim programom koji RH provodi od vremena završetka Domovinskog rata, a unutar kojeg je dosegnut zavidan nivo stručnosti i ekspertize u rješavanju ovog rastućeg problema u globalnom društvu, a pogotovo unutar ratom zahvaćenih područja Globusa.

Kroz godine aktivnog sudjelovanja u programu protuminskog djelovanja, zbog mina zaostalih iz Domovinskog rata, RH je razvila jedan od najvećih organiziranih međunarodnih sustava za razminiranje koji je postao prepoznat i kao regionalni model. RH je unutar Protuminskog programa i djelovanja ostvarila i široku međunarodnu prepoznatljivost i reputaciju kao prestižan, pouzdan i uspješan partner. Stečena znanja, vještine, sposobnosti, kapaciteti i kontakti, mogu se stoga prenijeti i koristiti u zemljama koje će se tek suočiti s rješavanjem minskog problema. Hrvatske tvrtke koje posluju u sklopu tih operacija razvile su stručnost i tehnološke kapacitete svjetske klase za ovu vrstu poslovanja. U aktivnostima protuminskog djelovanja RH je trenutno uspješno prisutna na svim kontinentima. Kroz realizaciju suradnje, prvenstveno kroz aktivnosti obuke, odnosno obrazovne aktivnosti u području protuminskog djelovanja, Hrvatski centar za razminiranje je kroz HCR-Centar za testiranje, razvoj i obuku (kao ključno operativno tijelo u poslovima humanitarnog razminiranja) otvorio velike političke i gospodarske potencijale u raznim zemljama.

Indikativne istraživačko-razvojne teme povezane s područjem „Protuminski program“ koje će RH podržavati kroz natječaje iz ESI fondova

– razvoj specijaliziranih baza podataka i metodologije prikupljanja podataka o minama i geo-informacijskih sustava (npr. napredni sustavi za donošenje odluka na temelju više kriterija u ralnom vremenu prema podacima geo-informacijskog sustava, razvoj e-učenja za EOD obuku)
– optoelektronika (hiperspektralne, termalne)
– izrada 3D karata
– razvoj tehnoloških konvergencija u finalnim proizvodima i uslugama (npr. biotehnologija i ICT, ICT i senzorna i digitalna tehnologija, ICT aplikacije i software rješenja za djelovanje zračnih i kopnenih platformi za borbu protiv velikih prirodnih katastrofa)
– razvoj aplikacija i mjernih metoda za prirodne katastrofe, multidisciplinarne kapacitete detekcije i sigurnosti granica, kopnenih sustava kontrole i promatranja, ispitivanja novih eksplozivnih materijala, istraživanja o primjeni i opremi novih terorističkih eksplozivnih naprava i njihovom efikasnom sprečavanju, identifikacijske metode
– razvoj autonomih vozila (podvodnih, kopnenih i zračnih) u svrhu pravovremene detekcije i neutralizacije opasnih objekata.

Budući razvoj prototipa daljinski upravljivog vozila za borbu protiv IEN/FEN & NRKB prijetnji (ENGL RCV-C-IED/EOD & CBRNe), nositelj Dok-Ing d.o.o.
 

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!