TRAŽENJE PARTNERA

Projekti koje Klaster ima zadaću aktivno razvijati i podržavati u pripremi, prvenstveno se odnose na ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Prema regulativama EU, projekti istraživanja i razvoja posebno valoriziraju kolaborativne istraživače projekte, odnosno projekte koji se zajednički provode između nekoliko partnera sa zajedničkim ciljem. Učinkovitom suradnjom na projektima istraživanja i razvoja prvenstveno se podiže dopušteni intenzitet potpore za nosioce istraživačko-razvojnih aktivnosti sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
 

Klaster konkurentosti obrambene industrije služi upravo kao aktivna platforma unutar koje će se svi dionici koji su zainteresirani za razvijanje projekata koji se tiču SIGURNOSTI (a sukladno identificiranom Tematskom prioritetnom području i pod tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije RH 2016-2020) moći povezati te koristiti zajednička znanja i kapacitete u razvijanju novih proizvoda i usluga koji se tiču Sigurnosti RH ali Globalno.
Ukoliko ste zainteresirani za traženje partnera za natječaje ili želite prijaviti određeni Natječaj za koji smatrate da bi bio zanimljiv za članice Klastera molimo da ispunite dolje navedeni On-line obrazac:

Obrazac

SAJMOVI

Klaster konkurentosti obrambene industrije u okviru svojih odgovornosti pružanja podrške svojem članstvu ima odgovornost i za Internacionalizaciju Sektora obrambene industrije.

Prvenstveni je interes Klastera raditi na popularizaciji i internacionalizaciji cijelog sektora, a ne zasebno identificiranih proizvođača. Cilj je zajednički popularizirati cijeli sektor hrvatske obrambeno sigurnosne industrije RH te raditi na integriranom pristupu i povezivanju proizvoda u povezane prezentacijske pakete, pogotovo one koji se tiču smjerova ulaganja povezanima sa strategijom pametne specijalizacije, kojima se diže vrijednost za cijeli sektor.

Trenutno se najveći doprinos proizvođačima koji djeluju unutar sektora primarno vojnih tehnologija i proizvoda (proizvodi posebne namjene) daje kroz instituciju Hrvatske Gospodarske Komore koja je jedan od važnijih partnera Klasteru obrambene industrije. Unutar Hrvatske gospodarske Komore djeluje Zajednica proizvođača sredstava za posebne namjene koja se većinom orijentira na podršku proizvođačima primarno vojnih tehnologija i proizvoda. HGK je putem svojih dostupnih programa potpore redovno na godišnjoj bazi pomaže ovom udruženju u prezentiranju svojih proizvoda na velikim međunarodnim sajmovima koji se tiču vojne opreme i tehnologija.
 
 

Neki od nastupa Proizvođača na Međunarodnim sajmovima u organizaciji HGK

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!