TRAŽENJE PARTNERA

Projekti koje Klaster ima zadaću aktivno razvijati i podržavati u pripremi, prvenstveno se odnose na ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije a koji će se podržavati kroz usvojeni Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, Prioritetna os 1b, Specifični ciljevi 1b1 i 1b2. Naravno da će Klaster aktivno provjeravati i ostale izvore financiranja dostupne za svoje članice u novoj Financijskoj perspektivi 2014-2020 poput programa COSME, HORIZON 2020, NATO Industrijski tenderi, programi prekogranične suradnje, i slično.

Prema regulativama EU, projekti istraživanja i razvoja posebno valoriziraju kolaborativne istraživače projekte, odnosno projekte koji se zajednički provode između nekoliko partnera sa zajedničkim ciljem. Učinkovitom suradnjom na projektima istraživanja i razvoja prvenstveno se podiže dopušteni intenzitet potpore za nosioce istraživačko-razvojnih aktivnosti sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
 

Zajedničkom suradnjom aktera na zajedničkim projektima podiže se i sama konkurentnost gospodarstva RH stvaranjem novih proizvoda i usluga.

Klaster konkurentosti obrambene industrije služi upravo kao aktivna platforma unutar koje će se svi dionici koji su zainteresirani za razvijanje projekata koji se tiču SIGURNOSTI (sukladno identificiranom Tematskom prioritetnom području Strategije pametne specijalizacije RH 2016-2020) moći povezati te koristiti zajednička znanja i kapacitete u razvijanju novih proizvoda i usluga koji se tiču Sigurnosti RH ali Globalno.

Ukoliko ste zainteresirani za traženje partnera za natječaje ili želite prijaviti određeni Natječaj za koji smatrate da bi bio zanimljiv za članice KLastera molimo da ispunite dolje navedeni On-line obrazac:

Obrazac

SAJMOVI

Klaster konkurentosti obrambene industrije u okviru svojih odgovornosti pružanja podrške svojem članstvu ima odgovornost i za Internacionalizaciju Sektora obrambene industrije.

Prvenstveni je interes Klastera raditi na popularizaciji i internacionalizaciji cijelog sektora, a ne zasebno identificiranih proizvođača. Cilj je zajednički popularizirati cijeli sektor hrvatske obrambene industrije te raditi na integriranom pristupu i povezivanju proizvoda u povezane prezentacijske pakete, pogotovo one koji se tiču smjerova ulaganja povezanima sa strategijom pametne specijalizacije, kojima se diže vrijednost za cijeli sektor.

Trenutno se najveći doprinos proizvođačima koji djeluju unutar sektora primarno vojnih tehnologija i proizvoda (proizvodi posebne namjene) daje kroz instituciju Hrvatske Gospodarske Komore koja je jedan od važnijih partnera Klasteru obrambene industrije. Unutar Hrvatske gospodarske Komore djeluje Zajednica proizvođača sredstava za posebne namjene koja se većinom orijentira na podršku proizvođačima primarno vojnih tehnologija i proizvoda. HGK je putem svojih dostupnih programa potpore redovno na godišnjoj bazi pomaže ovom udruženju u prezentiranju svojih proizvoda na velikim međunarodnim sajmovima koji se tiču vojne opreme i tehnologija.
 
 

Neki od nastupa Proizvođača na Međunarodnim sajmovima u organizaciji HGK

Hrvatski Klaster konkurentosti obrambene industrije orijentiran je na širi spektar obrambene industrije koji uključuje i komponente kibernetičke sigurnosti (znači ICT pružatelja usluga), onda komponente proizvodnje koji se tiču razvoja sredstava koje se mogu smatrati obrambenim ali nisu tako klasificirana (npr inovativni prehrambeni paketi za vojnu svrhu koje proizvode domaće prehrambeno prerađivačke tvrtke) te širi spektar proizvođača koji proizvode razne proizvode i usluge koji se tiču Sigurnosti. U budućem radu, Hrvatski Klaster konkurentosti obrambene industrije intenzivno će podupirati internacionalizaciju i izlaske na sajmove cjelokupnog sektora obrambene industrije.

Osnovni izvori financiranja za te vrste aktivnosti planiraju se podupirati tekućim donacijama središnjih tijela državne uprave ali i korištenjem dostupnih sredstava ESI fondova. Prvenstveno se tu podrazumijeva povezanost i korištenje mogućnosti koje se za klastere konkurentosti otvaraju putem Strateških projekata Ministarstva gospodarstva unutar Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, Prioritetna os 1b, Specifični cilj 1b2; Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi i Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti.

Također, kao neovisno tijelo sa pravnom osobnosti Klaster se ima plan javljati na sve dostupne natječaje EU i Nacionalnih sredstava kojima će se podržavati Internacionalizacija pojedinih sektora.

Trenutni Popis Sajmova za koje Klaster konkurentnosti razmatra opcije sudjelovanja i slanja svojih predstavnika:
 

  1. Adex Baku, Azerbajdžan; Datum: 27.Sep – 30.Sep, 2016
  2. DSA, Kuala Lumpur, Malezija, Datum: 18.Apr – 21.Apr, 2016
  3. INTERSEG, Brazil, Datum: 25. – 27. October 2016
  4. AEROCON, Canada, Montreal, Datum: 30 Nov. – 01 Dec. 2016
  5. AEROCON, Texas, Houston, Datum: 02/2017

CERTIFIKACIJA

Hrvatski Klaster konkurentosti obrambene industrije u postupku je registracije svojeg djelovanja kroz EU Cluster Observatory platformom.

Uspješnom registracijom i članstvom unutar ovih institucionalnih sustava podrške na razini EU, Klaster će dobiti pristup platformi koja pruža jedinstvenu točku pristupa podacima i analizu klastera, klaster organizacija i regionalnih mikroekonomske okvirnih uvjeta u Europi. Osim što pruža raznovrsnu biblioteku materijala i dostupne on-line učionice za obrazovanje u djelovanju klaster organizacija, EU Cluster Observatory također stvara izvješća o klasterima i regionalnim uvjetima konkurentnosti.

Članstvom u EU Cluster Observatory, Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije dobit će mogućnost za vrednovanje dosadašnji rezultata, vrednovanje klaster programa i treniranje upravljanja klaster organizacija sa naplatom.

Plaćanjem stručnih usluga po pogledu normizacije klastera konkurentosti prema EU Cluster observatory normama uz plaćanje godišnje kotizacije za sudjelovanje i rangiranje klastera unutar EU Cluster observatory, Hrvatski Klaster konkurentosti obrambene industrije doći će u priliku javljanja na dostupne natječaje i podršku aktivnostima od interesa svim članovima Klastera:
 

  • Organizacija network događanja i konferencija sa ostalim klaster organizacijama s razine EU ali i za povezivanje sa relevantnim institucijama unutar EU poput Europske obrambene agencije (EDA) ili Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), Sekcija Obrambenih, Svemirskih i Pomorskih Industrija
  • Podrška Internacionalizaciji kroz organizaciju i podršku izlaska na Međunarodne sajmove, brendiranju proizvoda i sl.

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!