Predsjednica RH

MINGO

MUP

MORH

Agencija za investicije i konkurentnost

AIK web stranica

Hrvatska udruga poslodavaca

HUP web stranica

Hrvatska gospodarska Komora

HGK web stranica

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

DUZS web stranica

Ured Vijeća Nacionalne Sigurnosti

UVNS web stranica

Agencija za mobilnost i programe EU

Mobilnost web stranica

Ministarstvo poduzetništva i obrta

MPO web stranica

Internacionalni partneri

European Defence Agency

EDA web stranica

Enterprise Europe Network (EEN) Aeronautics, Space & Dual Use Technologies Sector Group

EEN web stranica

European Commission

EC web stranica

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!