Kibernetička sigurnost

Područje kibernetičke Sigurnosti uglavnom je fokusirano na razvojno istraživačke investicije u nekoliko područja (niša) u kojima RH namjerava unaprijediti svoje trenutne tehnološke kapacitete, iskoristiti postojeće ljudske resurse i ekspertizu te omogućiti razvoj novih izvozno orijentiranih proizvoda i usluga na temelju postojećih snaga i konkurentskih prednosti.

Samo područje kibernetičke sigurnosti bilježi snažan globalni rast zbog sve većeg i permanentnog oslanjanja društva u cjelini na umrežavanje i korištenje informacijskih sustava. Vlada RH je također prepoznala značaj ovog područja i započela postavljati strateški okvir za kibernetičku sigurnost kroz Nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan za njenu provedbu (NN 108/15). U ovom strateškom dokumentu prepoznata su slijedeća područja interesa i usmjeravanja: javne elektroničke komunikacije, elektronička uprava, elektroničke financijske usluge, kritična komunikacijska i informacijska infrastruktura i upravljanje kibernetičkim krizama, kibernetički kriminal, zaštita podataka, tehnička koordinacija u obradi računalnih sigurnosnih incidenata, međunarodna suradnja, obrazovanje, istraživanje, razvoj i jačanje svijesti o sigurnosti u kibernetičkom prostoru, te razvoj ljudskih potencijala u području sigurnosti komunikacijsko-informacijskih tehnologija.

Sektor ICT-a je bez sumnje glavni sektor koji će podržavati daljnji razvoj kibernetičke sigurnosti. S obzirom da je informacijska sigurnost široko područje te da većina društava iz sektora ICT-a u RH koja nude usluge kibernetičke sigurnosti pokrivaju samo jedan segment dostupnih sigurnosnih usluga (u okviru njihovih sveukupnog portfelja usluga), vrlo je teško izdvojiti točan broj društava iz ICT sektora koja nude usluge iz područja informacijske sigurnosti kao i izdvojiti specifična područja od interesa za razvoj tih komponenti njihovog proizvodnog portfelja.

U zadnje vrijeme primjetno je i snažno poticanje digitalizacije različitih usluga i servisa koje koriste Vlada RH i razne državne institucije, čime usluge sektora države postaju dostupne preko interneta. Time se upravo stvaraju i ogromni rizici u pogledu njihove potencijalne zlouporabe. Nadalje, u posljednjih nekoliko godina, RH je doživjela niz incidenata u pogledu kibernetičkih napada zbog kojih je društvo postalo svjesnije oko značajnih prijetnji iz područja komunikacijsko informacijskih tehnologija koja su svugdje u svijetu postale značajan društveni problem. Sve navedeno već duže vrijeme stvara rastuću potražnju za sigurnosnim rješenjima iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija te je stoga ovo vrlo važno i prepoznato područje aktivnosti.

Indikativne istraživačko-razvojne teme povezane s područjem „kibernetičke sigurnosti“ koje će RH podržavati kroz natječaje iz ESI fondova:

– sustavi za nadzor kibernetičkog prostora
– sigurnost IT sustava
– kripto-komunikacijski sustavi – prilagođeni standardima EU/NATO
– sigurnost upravljačkih i SCADA sustava
– digitalna forenzika
– razvoj sustava “po mjeri kupca” (eng. tailor made) prilagođenih edukaciji u području sigurnosti
– sigurnost računarstva u oblaku.

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!