Institut Ruđer Bošković (IRB) predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša. Institut je vodeća i međunarodno najkompetitivnija nacionalna ustanova sa preko 500 znanstvenika i istraživača u preko 80 laboratorija bavi istraživanjima iz teorijske i eksperimentalne fizike, fizike i kemije materijala, elektronike, fizičke i organske kemije i biokemije, molekularne biologije i medicine, mora i okoliša, informatike i računarstva te laserskim i atomskim istraživanjima i razvojem.

Institut Ruđer Bošković je potporna znanstvena organizacija i punopravni član klastera obrambene industrije. Upravo je angažiranje i članstvo ovakvih znanstveno-istraživačkih organizacija dodatna vrijednost za sve članice klastera obrambene industrije obzirom da predstavlja MUTIDISCPILINARNI INKUBATOR i nezaobilaznog partnera poduzetnicima u istraživačko-razvojnim projektima. IRB je već identificirao nekoliko područja u kojima će davati podršku razvoju sektora obrambene industrije poput; naprednih materijala, fotonike, ICT-a, nanotehnologija. Dobar primjer predstavlja i razvoj optičkog ciljnika koji je uspješno komercijalizirani proizvod u suradnji sa vodećim dionikom sektora obrambene industrije- tvrtkom HS produkt d.o.o.

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!