Hrvatski Centar za razminiranje-Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (HCR-CTRO d.o.o.) osnovan je 2003. godine s ciljem da kroz svoje djelatnosti potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), te da sustavno vrši ispitivanja, istraživanja i razvoj protu-minskog djelovanja za potrebe ukupne protu-minske zajednice. HCR-CTRO d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Hrvatski Centar za razminiranje. HCR-CTRO d.o.o. osnovan je kao prva institucija koja se bavi ispitivanjem, istraživanjem, razvojem i obukom u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.
 
 

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!