Prednosti članstva

 

Umrežavanje dionika za potrebe provedbe Projekata

Više

Identifikacija i izrada strateških projekata

Više

Internacionalizacija i brendiranje sektora

Više

Lobiranje na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Više

Postani član

Preuzmi obrazac

Imenovanje Predstavnika

Preuzmi obrazac

 

Referentni proizvodi i članovi

 

Popis Članova hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije

 

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Borovo d.d.
Krilo d.o.o.
Teksko mreža d.o.o.
DOK-ING d.o.o.
HS PRODUKT d.o.o.
Montmontaža-Greben d.o.o.
Adria scan Obrt
PROTEKTA d.o.o.
ULJANIK – NAMJENSKA PROIZVODNJA d.o.o.
ČATEKS d.d.
JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d.
Instrumentaria d.d.
Vita razminiravanje d.o.o.
Galeb d.d.
Straten d.o.o.
Končar – niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o
Varteks d.d.
Trans AvioTim d.o.o.
Minotehnika d.o.o.
TEH-PROJEKT INŽENJERING d.o.o.
AUDIO-VIDEO TREND d.o.o.
GALKO d.o.o.
Centar za istraživanje materijala METRIS
HCR-CTRO d.o.o. – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o.
INSIG 2 d.o.o.
JACQUARD d.o.o.
ISL SPREEWERK d.o.o.
RIZ Profesionalna elektronika d.o.o.
Industrijski park Nova Gradiška
STATIM d.o.o.
Adria-Mar Brodogradnja d.o.o.
M Adler D d.o.o.
IRI Centar d.o.o.
DATA LINK d.o.o.
Scout d.o.o.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković
Končar – Institut za elektrotehniku d.d.
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Brodarski institut d.o.o.
Institut za fiziku
Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu
Centar kompetencija za napredne tehnologije d.o.o.
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Inovacijski centar Nikola Tesla
Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)

Umrežavanje dionika za potrebe provedbe Projekata

Jedna od važnijih operativnih zadaća Klastera je umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju učinkovite suradnje koji će se potaknuti korištenje dostupnih izvora financiranja. Klaster se sukladno svojoj temeljnoj definiranoj misiji prvenstveno fokusira na natječaje iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova (ESI) fondova putem definiranih Operativnih programa za RH: Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, te Operativni Program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ipak Klaster će posebno informirati članice i o svim ostalim potencijalnim izvorima financiranja u okviru Financijske perspektive EU 2014-2020.

You have Successfully Subscribed!

Identifikacija i izrada strateških projekata u cilju unaprjeđenja konkurentnosti sektora

Klaster konkurentosti obrambene industrije ima za zadaću aktivno razvijati strateške projekte prvenstveno povezane s ulaganjima u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te prihvatljive prema pravilima usvojenog Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, Prioritetna os 1b, Specifični ciljevi 1b1 i 1b2..

You have Successfully Subscribed!

Internacionalizacija i brandiranje sektora obrambene industrije

Klaster konkurentosti obrambene industrije služi kao jedinstveni alat kroz koji članstvo dobiva podršku u smislu internacionalizacije cijelog sektora. Interes je Klastera raditi na popularizaciji i internacionalizaciji cijelog sektora, a ne zasebno identificiranih proizvođača. Cilj će biti zajednički popularizirati cijeli sektor hrvatske obrambene industrije te raditi na integriranom pristupu i povezivanju proizvoda u povezane pakete kojima se diže vrijednost za cijeli sektor.

You have Successfully Subscribed!

Lobiranje na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Klaster konkurentosti obrambene industrije svojim djelovanjem i rasponom članstva predstavlja vrlo snažan alat nositeljima politika i zakonodavnih akata. Svoje smisleno djelovanje klaster je već pokazao tijekom izrade ključnih strateških dokumenata za RH (Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020 te Strategije pametne specijalizacije). Na temelju jasnog i smislenog prikaza razvojnih smjerova unutar navedenih strateških okvira i djelovanja kao grupacije dionika, po prvi puta je omogućeno financiranje sektora obrambeno-sigurnosne industrije iz EU Fondova. Klaster će i u budućnosti nastaviti sa smislenim djelovanjima u pogledu mišljenja i prijedloga kojima će se olakšavati djelovanje i provedba aktivnosti od interesa industrijskim dionicima obrambeno-sigurnosnog sektora na Nacionalnoj, regionalnoj i EU razini.

You have Successfully Subscribed!

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!