edf-national-focal-point
Kao Nacionalna kontakt točka za Europski obrambeni fond, Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije pripremio je Obrazac putem kojeg se vrši prijava određenog projektnog prijedloga u bazu RH projekata sa potencijalom prijave na EDF (European Defence Fund) Pozive. EDF Pozivi podrazumijevaju obavezna međunarodna EU partnerstva za prijavu projektnih prijedloga. HKKOI kao nacionalna kontakt točka za EDF redovito će prezentirati i disemenirati bazu hrvatskih projektnih prijedloga za EDF putem mreže NFP EDF (mreže Nacionalnih kontakt točaka) s ciljem povezivanja industrijskih i akademskih dionika u zajedničke kolaborativne projekte koji odgovaraju stvaranju EU zajedničkih obrambenih i sigurnosnih sposobnosti. 
 
Ukoliko netko od industrijskog sektora RH, znanstvene ili akademske zajednice i/ili ostalih oblika prijavitelja ima interes prijaviti projektni prijedlog na predstojeće pozive Europskog obrambenog Fonda u formi nositelja konzorcija ili konzorcijskog partnera, pozivamo iste da koriste ovaj Obrazac u Prilogu u cilju traženja partnera putem NFP mreže kontakata, te u svrhu lakšeg komuniciranja svojeg projektnog prijedloga prema Ministarstvu obrane RH. 
 
Obrazac je potrebno ispuniti, te ga potpisati i ovjeriti, skenirati u PDF oblik te poslati na mail adresu: predsjednik@hkkoi.hr.
org-structure-of-cdicc