Izumili smo najstrašnije podmorničko oružje na Svijetu

Izumitelj Ivan Vukić

Sada stremimo razvoju tehnologija „dvojne namjene“ za Sigurna društva

Partneri

Tvornica projekata

Platforma za podršku

Novosti/
Događanja

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!